Commissies


Wat/waarom commissies?

Het bestuur van de vereniging wordt ondersteund door haar commissies. Deze commissies voeren verschillende taken uit. Zo is er bijvoorbeeld een internetcommissie, die deze site onderhoudt. Al deze commissies hebben hun eigen taken en zorgen ervoor dat de vereniging draaiende blijft. Al deze commissies hebben leden, die meehelpen in de commissie. Je kunt lid worden van een commissie als je het leuk lijkt om daarin mee te helpen. Binnen de commissies kun je bijvoorbeeld werken aan je persoonlijk ontwikkeling en je sociale vaardigheden. Je kunt commissiewerk ook gebruiken voor ICO-punten of compensatiepunten voor school.

Evenementen commissie 

Leven in de brouwerij. Met dit motto zorgt de activiteitencommissie voor een breed scala aan activiteiten binnen Ichthus Dronten! Op diverse wijze en in verschillende omstandigheden brengen wij de vereniging bijeen met het doel om een eenheid te vormen die de naam studentenvereniging waardig is. In de jaarplanning van Ichthus worden alle interesses meegenomen. Zo is er tijd voor sportieve activiteiten zoals paintball, karten of volleyballen. Maar ook voor hersenkrakers of juist ludieke acties in spellen of andere improvisaties. Tijdens tentamenweken of bij sterke behoefte aan Studie Ontwijkende Activiteiten is er plaats voor rust, hierbij denken wij aan een film, bowlen of een gezellige maaltijd. Inbreng en veranderingen zijn te allen tijde mogelijk door wensen aan de commissieleden door te geven.

Altalus

Altalus staat voor de samenwerking tussen Ichthus, VisVitalis en de USRA. Deze commissie heeft tot doel de onderlinge band tussen leden van deze studentenverenigingen op te bouwen en te vergroten. Gezamenlijk worden activiteiten georganiseerd als volleybal, debatteren en een feest. Tijdens deze activiteiten komen studenten van verschillende verenigingen in contact met elkaar en leren zij elkaar beter kennen op het gebied van het geloof, interesses, hobby's en studie.

Evangelisatie commissie

Hierbij lees je een stukje over de commissie die een bijzondere rol vervult binnen Ichthus Dronten. Wij zorgen namelijk voor toerusting en inhoud naast en vaak op een andere wijze dan de Bijbelstudies. Hierbij kan je denken aan een sing in, het uitnodigen van een spreker, een thema-avond houden en wat er nog meer voor ideeën zijn. Oorspronkelijk is deze commissie een samenvoeging van de gebed -cie, muziek -cie en de evangelisatiecommissie. Door deze diversiteit is er veel mogelijk binnen deze commissie. Wat wij organiseren doen we meer dan eens samen met de evangelisatiecommissie van de Vis Vitalis, waardoor je ook andere mensen leert kennen als die van Ichthus.

Krant commissie

Leuke herinneringen aan gebeurtenissen en situaties moeten opgeschreven worden om te kunnen nalezen. We hebben het over de Groot Nieuws Krant, het schrijvend medium achter de vereniging. Het lezen van deze krant is dé manier om op de hoogte te blijven van alle studentikoze belevenissen en natuurlijk hoe de leden de activiteiten en aanverwante zaken ervaren hebben. Het uitgebreide van deze krant valt niet in een paar zinnen uit te leggen. Een kleine greep uit de vele artikelen: wist-je-datjes, gedeelde ervaringen, trotse provinciebewoners, gedichten, columns en meditaties. Dit in het kader van het versterken van de onderlinge band. De krant der CSV-Ichthus Dronten laat je lachen, maar laat je ook serieus zijn. Hierachter staat een enthousiaste, actieve commissie die stimuleert en mensen vraagt voor ingezonden artikelen. Veel ideeën vinden hier hun grondslag en zijn natuurlijk altijd van harte welkom. De krant is onmisbaar in het functioneren als studentenvereniging. De krant is door en voor de leden, maar ook als buitenstaander zal u een glimlach niet kunnen onderdrukken. Wij, als de krantcommissie, zal ook dit jaar weer voor u klaarstaan.

PR commissie

De Public Relations Commissie kennen jullie waarschijnlijk alleen onder de naam: PR-commissie. In onderstaande tekst willen wij jullie uitleggen wat de PR-commissie is en wat de commissie doet. Wat doet de PR-commissie?
Door middel van sponsoring, Ichthus-Dronten kleding, een stand op de open dagen van de CAH, het drukken van promotiematerialen en het werven van nieuwe leden proberen wij de vereniging CSV-Ichthus Dronten te versterken, te vergroten en te promoten! De Pr-commissie vergadert ongeveer één keer per maand in een Ichthus huis. Tijdens deze vergaderingen wordt de promotie van de vereniging besproken. Er wordt onder andere nieuwe Ichthus-kleding ontworpen voor de leden. Verder wordt er besproken wie van de leden de Ichthus stand zullen vertegenwoordigen op de open dagen van de CAH. Tijdens vergaderingen worden ook de promotiemiddelen besproken en ontworpen. Het gaat hierbij om flyers, folders en spandoeken of vlaggen.